Legevakt

Legevakt : 
Nytt nasjonalt legevaktsnummer
Telefonnr.:   116 117